1 MARKETING AKO HO NEPOZNÁTE

Termín 4. - 15. júl 2022 (mimo 5. júla - štátny sviatok)
Študijný poplatok 220,- Eur
Spôsob platby bankovým prevodom
Č. účtu / IBAN SK34 8180 0000 0070 0007 4503 (Štátna pokladnica)
Variabilný symbol 2012
V poznámke uviesť meno dieťaťa

 

2 LETOM SVETOM S DEU - SPOZNÁVAJ A CESTUJ

Termín 18. - 22. júl 2022
Študijný poplatok 150,- Eur
Spôsob platby bankovým prevodom
Č. účtu / IBAN SK34 8180 0000 0070 0007 4503 (Štátna pokladnica)
Variabilný symbol 2022
V poznámke uviesť meno dieťaťa

 

„Študijný“ poplatok vo výške 220,- € resp. 150,- €, prosíme uhradiť najneskôr do 3. júna 2022.

V prípade prihlásenia súrodencov poskytujeme „súrodeneckú zľavu 10%“ z celkovej ceny študijného poplatku v obidvoch programoch samostatne.

Študijný poplatok slúži na zabezpečenie prednášok, workshopov, odborný pedagogický dozor, stravu a náklady spojené s dopravnými presunmi i na dobrovoľné výlety v rámci Detskej ekonomickej univerzity.

Generálny partner DEU 2022

Hyundai

Partneri Detskej ekonomickej univerzity

euba

nn group logo

dedoles logo

jtre

365bank

bubo logo

hotel sun

Slovenské národné divadlo

Pedal Consulting

zlavomat

lidl