1 AKO SA ROBÍ BIZNIS

Termín 3. - 14. júl 2023 (mimo 5. júla - štátny sviatok)
Študijný poplatok 220,- Eur
Spôsob platby bankovým prevodom
Č. účtu / IBAN SK34 8180 0000 0070 0007 4503 (Štátna pokladnica)
Variabilný symbol 2012
V poznámke uviesť meno dieťaťa

 

2 LETOM SVETOM S DEU 2023

Termín 17. - 21. júl 2022
Študijný poplatok 150,- Eur
Spôsob platby bankovým prevodom
Č. účtu / IBAN SK34 8180 0000 0070 0007 4503 (Štátna pokladnica)
Variabilný symbol 2022
V poznámke uviesť meno dieťaťa

 

„Študijný“ poplatok vo výške 220,- € resp. 150,- €, prosíme uhradiť najneskôr do 17. mája 2023.

V prípade prihlásenia súrodencov poskytujeme „súrodeneckú zľavu 10%“ z celkovej ceny študijného poplatku v obidvoch programoch samostatne.

Študijný poplatok slúži na zabezpečenie prednášok, workshopov, odborný pedagogický dozor, stravu a náklady spojené s dopravnými presunmi i na dobrovoľné výlety v rámci Detskej ekonomickej univerzity.

Generálny partner DEU 2023

DEUTSCHE  TELEKOM  SERVICES  EUROPE  SLOVAKIA s.r.o.

Partneri Detskej ekonomickej univerzity

Ekonomická univerzita v Bratislave

Hydrotour logo

dedoles logo

Veolia

Slovenský zväz astronómov

bubo logo

X-Bionic Sphere

The British Chamber of Commerce in the Slovak Republic