1 AKO NÁM SLÚŽIA A OVPLYVŇUJÚ NÁS NOVÉ TRENDY (vek dieťaťa 10 – 18 rokov)

Termín 1. - 12. júl 2024 (mimo 5. júla - štátny sviatok)
Študijný poplatok 250,- Eur
Spôsob platby bankovým prevodom
Č. účtu / IBAN SK34 8180 0000 0070 0007 4503 (Štátna pokladnica)
Variabilný symbol 2012
V poznámke uviesť meno dieťaťa

 

2 LETOM SVETOM S DEU 2024 (vek dieťaťa 11 – 18 rokov)

Termín 15. - 19. júl 2024
Študijný poplatok 150,- Eur
Spôsob platby bankovým prevodom
Č. účtu / IBAN SK34 8180 0000 0070 0007 4503 (Štátna pokladnica)
Variabilný symbol 2022
V poznámke uviesť meno dieťaťa

 

3 DEU 2024 v anglickom jazyku - určené pre deti, ktoré ovládajú anglický jazyk na úrovni min. „B2“ (vek dieťaťa 13 – 18 rokov)

Termín 22. - 26. júl 2024
Študijný poplatok 150,- Eur
Spôsob platby bankovým prevodom
Č. účtu / IBAN SK34 8180 0000 0070 0007 4503 (Štátna pokladnica)
Variabilný symbol 2032
V poznámke uviesť meno dieťaťa

 

„Študijný“ poplatok vo výške 250,- € resp. 150,- €, prosíme uhradiť najneskôr do 17. mája 2024.

V prípade prihlásenia súrodencov poskytujeme „súrodeneckú zľavu 10%“ z celkovej ceny študijného poplatku v obidvoch programoch samostatne.

Študijný poplatok slúži na zabezpečenie prednášok, workshopov, odborný pedagogický dozor, stravu a náklady spojené s dopravnými presunmi i na dobrovoľné výlety v rámci Detskej ekonomickej univerzity.

Generálny partner DEU 2024

UNIQA

Partneri Detskej ekonomickej univerzity

Ekonomická univerzita v Bratislave

PELIKAN.sk

DXC Technology

RTVS

Arténa - audiovizuálna dielňa RTVS

Arcadia Boutique Hotel

X-Bionic Sphere

Národná banka Slovenska