CieľCieľom Detskej ekonomickej univerzity je priblížiť deťom vo veku od 9 – 15 rokov svet ekonómie a oboznámiť ich so základnými pojmami, aktuálnymi ekonomickými témami prostredníctvom prednášok skúsených pedagógov, ako aj renomovaných odborníkov z praxe.

VedomostiOkrem zmysluplného využitia voľného prázdninového času sa snažíme u detí podporiť nadobudnutie vedomostí a zvýšenie záujmu detí o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

2 edície Ponúkame dve edície detskej univerzity EU v Bratislave: dvojtýždňový (prvé dva júlové týždne) a týždenný (tretí júlový týždeň).

ŠtúdiumŠtúdium na Detskej univerzite prebieha formou povinných prednášok a dobrovoľných workshopov, výletov a exkurzií.

Zaujímavý programVýsledkom projektu je zmysluplne strávený voľný čas počas letných prázdnin a iniciovanie záujmu o vyššie vzdelanie. Program sa snažíme každoročne obmieňať a aktualizovať.

Inžinier - juniorNa konci štúdia na Detskej ekonomickej univerzite získajú diplom a titul inžinier – junior Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Generálny partner DEU 2022

Hyundai

Partneri Detskej ekonomickej univerzity

euba

nn group logo

dedoles logo

jtre

365bank

bubo logo

hotel sun

Slovenské národné divadlo

Pedal Consulting

zlavomat

lidl