CieľCieľom Detskej ekonomickej univerzity je priblížiť deťom vo veku od 10 – 18 rokov svet ekonómie a oboznámiť ich so základnými pojmami, aktuálnymi ekonomickými témami prostredníctvom prednášok skúsených pedagógov, ako aj renomovaných odborníkov z praxe.

VedomostiOkrem zmysluplného využitia voľného prázdninového času sa snažíme u detí podporiť nadobudnutie vedomostí a zvýšenie záujmu detí o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

 3 edície Ponúkame tri edície detskej univerzity EU v Bratislave: dvojtýždňový (prvé dva júlové týždne) a dva týždenné (tretí a štvrtý júlový týždeň).

ŠtúdiumŠtúdium na Detskej univerzite prebieha formou povinných prednášok a dobrovoľných workshopov, výletov a exkurzií.

Zaujímavý programVýsledkom projektu je zmysluplne strávený voľný čas počas letných prázdnin a iniciovanie záujmu o vyššie vzdelanie. Program sa snažíme každoročne obmieňať a aktualizovať.

Inžinier - juniorNa konci štúdia na Detskej ekonomickej univerzite získajú diplom a titul inžinier – junior Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Generálny partner DEU 2024

UNIQA

Partneri Detskej ekonomickej univerzity

Ekonomická univerzita v Bratislave

PELIKAN.sk

DXC Technology

RTVS

Arténa - audiovizuálna dielňa RTVS

Arcadia Boutique Hotel

X-Bionic Sphere

Národná banka Slovenska