CieľCieľom Detskej ekonomickej univerzity je priblížiť deťom vo veku od 9 – 16 rokov svet ekonómie a oboznámiť ich so základnými pojmami, aktuálnymi ekonomickými témami prostredníctvom prednášok skúsených pedagógov, ako aj renomovaných odborníkov z praxe.

VedomostiOkrem zmysluplného využitia voľného prázdninového času sa snažíme u detí podporiť nadobudnutie vedomostí a zvýšenie záujmu detí o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

2 edície Ponúkame dve edície detskej univerzity EU v Bratislave: dvojtýždňový (prvé dva júlové týždne) a týždenný (tretí júlový týždeň).

ŠtúdiumŠtúdium na Detskej univerzite prebieha formou povinných prednášok a dobrovoľných workshopov, výletov a exkurzií.

Zaujímavý programVýsledkom projektu je zmysluplne strávený voľný čas počas letných prázdnin a iniciovanie záujmu o vyššie vzdelanie. Program sa snažíme každoročne obmieňať a aktualizovať.

Inžinier - juniorNa konci štúdia na Detskej ekonomickej univerzite získajú diplom a titul inžinier – junior Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Generálny partner DEU 2023

DEUTSCHE  TELEKOM  SERVICES  EUROPE  SLOVAKIA s.r.o.

Partneri Detskej ekonomickej univerzity

Ekonomická univerzita v Bratislave

Hydrotour logo

dedoles logo

Veolia

Slovenský zväz astronómov

bubo logo

X-Bionic Sphere

The British Chamber of Commerce in the Slovak Republic